Zoznam nezistených vlastníkov na stránke Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond zverejnil tzv. zoznam nezistených vlastníkov pôdy, a teda spustil od 1. januára 2023 novú službu - pravidelné zverejňovanie zoznamu nezistených vlastníkov.Čítajte viac


Zjednodušený spôsob zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným – dôvody prijatia tejto úpravy

V minulom článku sme sa zaoberali možnosťou založenia spoločnosti aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.Čítajte viac


Zápis požadovaných identifikačných údajov v Obchodnom registri SR

Mali ste už možnosť všimnúť si novú funkciu nášho obchodného registra? Pri zadaní informatívneho výpisu z obchodného registra sa Vám môžu objaviť nasledovné ikony  a . Tieto ikony súvisia práve s povinnosťou dotknutých osôb mať zapísané všetky potrebné identifikačné údaje.Čítajte viac


Žaloba o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

V praxi sa často stretneme s prípadmi, kedy spoluvlastník nehnuteľnosti už naďalej nemá záujem zotrvať v spoluvlastníctve s ostatnými spoluvlastníkmi. V prvom rade sa spoluvlastníci môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní dohodou. Ak však nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci.

Pri samotnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa preferuje najskôr reálne rozdelenie samotnej nehnuteľnosti, a to podľa spoluvlastníckych podielov. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, pričom prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

V prípade, ak máte o vypracovanie predmetnej dohody alebo o podanie tohto návrhu na súd záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. Zároveň Vám pripravíme návrh žaloby o rozdelenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vrátane jej podania na príslušný súd. Následne Vás budeme zastupovať aj počas konania.