Slovenský pozemkový fond zverejnil tzv. zoznam nezistených vlastníkov pôdy, a teda spustil od 1. januára 2023 novú službu – pravidelné zverejňovanie zoznamu nezistených vlastníkov. Tento zoznam má informatívny charakter a údaje v ňom uvedené pochádzajú z katastra nehnuteľností.


Potencionálni majitelia alebo dediči pôdy si tak môžu po novom vyhľadať prípadné vlastníctvo po svojich predkoch. Uvedený zoznam bol vytvorený v rámci zvýšenej transparentnosti a skutočného záujmu o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy, pričom zverejňovať sa bude vždy dvakrát ročne. Zoznam je kvôli jeho rozsahu rozdelený do siedmych súborov podľa katastrálnych území a je dostupný na webovej stránke Zoznam nezistených vlastníkov – Slovenský pozemkový fond (pozfond.sk)

Ak ste v zozname našli Vašich zosnulých predkov a máte záujem o overenie, či sa po ich smrti uskutočnilo dedičské konanie, prípadne o preverenie novoobjaveného majetku či následné iniciovanie dodatočného konania o dedičstve, radi Vám pomôžeme.