Upozornenie/Odporúčanie:

Vybrané vzory zmlúv, boli vypracované advokátskou kanceláriou LALINSKY ADVOKAT s.r.o.  podľa základných právnych štandardov. Tieto zmluvy však nezohľadňujú Vaše individuálne požiadavky. Ak máte záujem o individuálne posúdenie a doplnenie konkrétnych požiadaviek, vrátane objednávky vybraného vzoru zmluvy Vám odporúčame doobjenať si právnu konzultáciu (emailom, telefonicky, osobne). V rámci nej budu zohľadnené a zapracované do zmluvy Vaše individuálne požiadavky.
Minimálny poplatok je 40€ + dph za služby v rozsahu do 30 min a 70€ + dph za konzultácie v rozsahu do 1 hod.

Uvedená cena za právne služby je bez DPH.