Častým dôvodom nehodovosti v cestnej premávke je práve užitie alkoholu zo strany vodiča. Polícia takmer dennodenne upozorňuje na prípady, kedy vodič pod vplyvom týchto látok spôsobí dopravnú nehodu.

Ohrozenie pod vplyvom návykových látok je upravené v § 289 Trestného zákona. Táto skutková podstata zahŕňa konanie páchateľa, ktorý vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. Dokazovanie alkoholu v krvi sa vykonáva dvoma možnými spôsobmi, a to buď dychovou skúškou alebo odberom krvi.

Tolerancia alkoholu je v podmienkach slovenskej právnej úpravy nulová, takže ide o najprísnejšiu možnú úpravu. Upozorňujeme však na to, že rozdiel medzi tým, či sa páchateľ dopustí trestného činu alebo priestupku pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu, je v nameranej hodnote alkoholu. Prax je taká, že v prípade, ak je nameraná hladina alkoholu do jedného promile, ide o priestupok. Naopak, ak túto hranicu hodnoty alkoholu prekročíte, je takýto spôsob vedenia motorového vozidla považovaný za trestný čin a možné následky pre Vás sú tak závažnejšie.

V prípade ak máte záujem o poskytnutie právneho poradenstva v podobnej veci, radi Vám pomôžeme.