Ministerstvo spravodlivosti SR sa rozhodlo v spolupráci s registrovými súdmi spustiť tzv. „čistenie obchodného registra“, ktoré spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra, ktoré nesplnili svoje povinnosti do stanoveného termínu. Vyššie uvedené kroky sa začali uskutočňovať predovšetkým v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla zásadná novela Obchodného zákonníka v októbri 2020.

Pre vymazané subjekty sa tak núka okrem dodatočnej likvidácie aj iná možnosť, a tou je obnovenie zápisu, ktoré spoločnostiam umožní pokračovať v ich činnosti. Spoločnosti, ktoré boli v dôsledku nedodržania stanovených povinností vymazané z Obchodného registra SR, majú možnosť do konca januára 2022 požiadať o obnovenie zápisu.

Dotknuté subjekty tak môžu podať na súd návrh, pričom v konečnom dôsledku môžu docieliť, že výsledkom konania bude rozhodnutie súdu o obnovení zápisu pre tie subjekty – spoločnosti, pre ktoré nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro bolo jediným dôvodom pre ich zrušenie. Podmienky pre takéto obnovenie zápisu sú nasledovné: i) existencia majetku, ii) odstránenie dôvodu, pre ktorý bola spoločnosť vymazaná a iii) neexistencia prípadných iných dôvodov pre zrušenie dotknutej spoločnosti.

V prípade, ak máte o podanie tohto návrhu záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. Zároveň Vám pripravíme predmetný návrh vrátane jeho podania na príslušný súd. Následne Vás budeme zastupovať aj počas konania.